Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert - sprzątanie

Autor : Angelika Pieniążek

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie w roku 2024.

Przedmiotem zamówienia jest cykliczne świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz na placach będących w użytkowaniu Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie.

Cenę za usługę (netto oraz brutto) za 1 miesiąc oraz za cały okres obliczoną z uwzględnieniem warunków określonych w specyfikacji obiektów (załącznik nr 1 do zaproszenia) oraz w wykazie podstawowych prac porządkowych i częstotliwości ich wykonania (załącznik nr 2 do zaproszenia) należy podać cyfrą oraz słownie.

W ofercie prosimy zaznaczyć o możliwości korzystania z ulg lub rabatów.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 02.10.2023 r.

Zaproszenie do składania ofert nie stanowi postępowania o zamówienia publiczne w świetle ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najbardziej korzystna zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

Informacji w sprawie oferty udziela Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego Pani Angelika Pieniążek.

  • telefon: 12 422 26 11 w. 21
  • e-mail: administracja@urzadmiar.krakow.pl

Metadane

Data publikacji : 20.09.2023
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Angelika Pieniążek Referat Administracyjno-Gospodarczy
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Barański
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Barański
do góry