Okręgowy Urząd Miar w Krakowie Skargi Wnioski -

Skargi Wnioski

Skargi Wnioski

Autor : Krzysztof Berg
 1. Skargi na działalność organów administracji miar lub pracowników podległych im urzędów oraz wnioski należy kierować do Prezesa Głównego Urzędu Miar, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia.
  W przypadku skierowania skargi lub wniosku do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar lub wniesienia skargi za jego pośrednictwem do Prezesa Głównego Urzędu Miar, organy te w trybie art. 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr. 30. poz. 168 z późn. zm) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, zobowiązane są je przekazać Prezesowi Głównego Urzędu Miar, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego.
   
 2. Okręgowy Urząd Miar w Krakowie, w ramach sprawowanego przez administrację miar nadzoru nad użytkownikami przyrządów pomiarowych, przyjmuje nie anonimowe skargi i wnioski klientów dotyczące użytkowników przyrządów pomiarowych w opisanym poniżej zakresie:
  • przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych,
  • sprawdzania spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541),
  • sprawdzania posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli,
  • przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Rozpatrzenie skarg jest realizowane poprzez dokonanie kontroli (bez zawiadomienia) u użytkownika przyrządów pomiarowych. Po wykonaniu kontroli składającemu skargę udzielana jest pisemna odpowiedź dotycząca ustaleń z przeprowadzonej kontroli. W związku z powyższym składający skargę lub wniosek winien podać nazwisko i adres korespondencyjny.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie,
 • telegraficznie,
 • za pomocą dalekopisu,
 • telefaksu,
 • poczty elektronicznej,
 • ustnie do protokołu,

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie i Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych Okręgowego Urzędu Miar przyjmują skargi i wnioski osobiście w trakcie dyżurów pełnionych w następujących terminach:

 • Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie - w każdy wtorek w godzinach 15:00 – 16:00
 • Naczelnik Wydziału Legalizacji w Krakowie - w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 –  15:45
 • Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Przemyślu - w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 16:00
 • Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Tarnobrzegu - w każdy poniedziałek w godzinach 15:15 – 16:15
 • Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Rzeszowie - w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 16:00
 • Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie - w każdy poniedziałek w godzinach 15:15 – 16:15
 • Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Jaśle - w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 16:00
 • Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu - w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 16:00                                          

Rozwiń

Metadane

Data publikacji : 21.10.2015
Data modyfikacji : 10.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Berg
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Barański
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Barański
do góry