Okręgowy Urząd Miar w Krakowie Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Autor : Anna Poznańska

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 18 67 oraz adresem mailowym praktyki.oum.krakow@gum.gov.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie BIP KPRM.

Studenci i studentki, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki studenckiej w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie, po wybraniu oferty powinni/e złożyć:

  • skierowanie z uczelni do urzędu na praktykę
  • CV wraz z listem motywacyjnym

Komplet dokumentów należy składać:

Okręgowy Urząd Miar
ul. Krupnicza 11
31-123 Kraków
z adnotacją na kopercie „praktyka studencka”

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, kolejnym niezbędnym krokiem jest zawarcie porozumienia o organizację praktyki studenckiej pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę a Okręgowym Urzędem Miar w Krakowie. Konieczne jest także ubezpieczenie studentki/studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentki/studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia. W przypadku, gdy ubezpieczenie przez uczelnię nie jest możliwe, należy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.

Zasady organizacji praktyk studenckich adresowane są do studentek i studentów polskich szkół wyższych.

Po zakończeniu praktyki Okręgowy Urząd Miar w Krakowie wystawia zaświadczenie o odbyciu przez studenta/studentkę praktyki studenckiej. Można również wystąpić z prośbą do opiekuna praktyki o wystawienie opinii. 

Metadane

Data publikacji : 09.06.2017
Data modyfikacji : 18.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Poznańska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Barański
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Barański
do góry