Archiwum

Informacje z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę „Kompletnego zestawu urządzeń pomiarowych i sprzętu, niezbędnego do wyznaczania błędów przekładników prądowych klasy dokładności 0,2 (0,2 S) i mniej dokładnych, wchodzącego w skład stanowiska do wzorcowania przekładników prądowych”. Nr sprawy: WA-271-1/18

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Okręgowy Urząd Miar w Krakowie podaje informacje z otwarcia ofert w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz.12:30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne na dostawę „Kompletnego zestawu urządzeń pomiarowych i sprzętu, niezbędnego do wyznaczania błędów przekładników prądowych klasy dokładności 0,2 (0,2 S) i mniej dokładnych, wchodzącego w skład stanowiska do wzorcowania przekładników prądowych” w trybie przetargu nieograniczonego.
 

  • Łączna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 470.000 zł,
  • Wykonawca, który złożył ofertę w terminie:

      1. OLTEST Sp. z o.o. 01-343 Warszawa, ul. Legionowa 9/2,

  • Cena oferty: 464 940,00 zł brutto.
  • Okres gwarancji: 24 miesięcy
  • Termin wykonania zamówienia: 15 listopad 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Barański
do góry