Archiwum

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w roku 2018

Autor : Jerzy Poradowski
 
 

Lp.

Komórka
organizacyjna

Przedmiot
zamówienia

Rodzaj
zamówienia
i nr paragrafu˟

Orientacyjna 
wartość
zamówienia 
(w zł brutto)

Planowany 
termin
wszczęcia 
postępowania
(w kwartałach)

Przewidywany
tryb lub inna
procedura
udzielenia
zamówienia

1.

Wydział
Administracyjno-
Gospodarczy

Kompletny zestaw urządzeń pomiarowych i sprzętu, niezbędny do wyznaczania błędów przekładników prądowych klasy dokładności 0,2 (0,2S) i mniej dokładnych wchodzący w skład stanowiska do wzorcowania przekładników prądowych.

D §6060

470 000

III

przetarg
nieograniczony

˟ D - dostawy

Metadane

Data publikacji : 27.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Poradowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Barański
do góry